Okazje na sprzedaż, Oto one->

 Firma AUTO UNIWERSAL prowadzi złomowanie samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych, autobusów, koparek, wózków widłowych pojazdów rolniczych i innych.

 

 

Zadzwoń do Nas  733 300 006  lub odwiedź  AUTO UNIWERSAL w miejscowości Dąbroszyn.

 

Dokumenty potrzebne do złomowania:

  1. dowód tożsamości właściciela pojazdu lub osoby upoważnionej pisemnie działającej w imieniu właściciela,
  2. dowód rejestracyjny lub, w przypadku jego braku, potwierdzona kserokopia dowodu, bądź zaświadczenie z wydziału komunikacji, w którym zarejestrowany jest dany pojazd, potwierdzające dane pojazdu,
  3. karta pojazdu (jeśli była wydana) - w przypadku zgubienia kasacja jest możliwa,
  4. tablice rejestracyjne. W przypadku zgubienia tablic kasacja jest możliwa,
  5. w przypadku zgonu właściciela pojazdu sądowne postanowienie o nabyciu spadku,
  6. w przypadku nieobecności właściciela pojazdu potrzebne jest pisemne upoważnienie od właściciela, na osobę przekazującą pojazd w Jego imieniu orazkserokopia dowodu osobistego właścicela, celem sprawdzenia danych z upoważnienia,
  7. gdy samochód jest zarejestrowany na więcej niż jednego właściciela, zalecana jest obecność wszystkich właścicieli w celu złożenia podpisów na dokumentach kasacyjnych. W przypadku nieobecności któregokolwiek ze współwłaścicieli pojazdu, potrzebne jest pisemne upoważnienie nieobecnego właściciela na osobę przekazującą pojazd w Jego imieniu oraz kserokopia dowodu osobistego osoby upoważniającej, celem sprawdzenia danych z upoważnienia,
  8. w razie gdy nie został dokonany obowiązek przerejestrowania pojazdu po zakupie - umowa kupna-sprzedaży (w przypadku więcej niż jednej umowy, ważne jest by była zachowana ciągłość umów),
  9. Gdy w dowodzie rejestracyjnym jest wpis o zastawie bankowym, należy uzyskać wykreślenie wpisu przez wydział komunikacji.

 Aby wyrejestrować samochód, należy się zgłosić w ciągu 30 dni do właściwego wydziału komunikacji z zaświadczeniem o przyjęciu pojazdu do kasacji oraz tablicami rejestracyjnymi.